Co děláme

Projekty

O nás

Kontakt

Úvod

Články

Web

E-shop

Marketing

Branding

Telefon

+420 777 679 359

Kontaktní e-mail

info@vcreate.cz

E-mail podpory

podpora@vcreate.cz

Rozdíl mezi webem a intranetem

V dnešním digitálním světě se často setkáváme s pojmy jako “web” a “intranet”. Ačkoli se mohou zdát podobné, existují mezi nimi zásadní rozdíly. V tomto článku se pokusíme tyto dva pojmy objasnit a vysvětlit, jak se liší.

Co je to web?

Web, často označovaný jako World Wide Web, je veřejný systém propojených dokumentů a dalších zdrojů, spojených hypertextovými odkazy a URL. Jedná se o veřejně přístupné informace, které mohou navštívit lidé z celého světa pomocí webových prohlížečů jako Chrome, Firefox nebo Safari.

Webové stránky mohou být vytvořeny jednotlivci, organizacemi nebo firmami a mohou obsahovat text, obrázky, videa a další multimediální prvky. Přístup k webovým stránkám je obvykle neomezený, pokud stránka není z nějakého důvodu zablokována nebo omezena.

Co je to intranet?

Intranet je soukromá síť, která využívá technologie webu, ale je omezena na jednu organizaci nebo společnost. Na rozdíl od webu, kde mohou informace navštívit kdokoli, intranet je uzavřený a přístupný pouze členům dané organizace nebo lidem s konkrétním oprávněním.

Intranety jsou často využívány firmami k interní komunikaci, sdílení dokumentů, spolupráci na projektech a pro další obchodní potřeby. Mohou také obsahovat nástroje jako kalendáře, kontaktní seznamy, správu projektů a další aplikace, které pomáhají zlepšit produktivitu a efektivitu práce.

Klíčové rozdíly

  1. Přístupnost: Zatímco web je veřejný a přístupný všem, intranet je soukromý a omezený na konkrétní skupinu lidí.
  2. Účel: Web je obvykle určen k poskytování informací nebo služeb široké veřejnosti, zatímco intranet slouží k interním potřebám organizace.
  3. Bezpečnost: Vzhledem k soukromé povaze intranetů jsou obvykle chráněny silnějšími bezpečnostními opatřeními než veřejné webové stránky.

Závěr

Ačkoli web a intranet využívají podobné technologie a mohou na první pohled vypadat podobně, slouží různým účelům a mají různé úrovně přístupnosti a bezpečnosti. Zatímco web je určen k sdílení informací s celým světem, intranet je nástroj určený k podpoře interní komunikace a kolaborace v rámci organizace.